Centrum Nieruchomości

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 17
lok. 7 oficyna II piętro
42-200 Częstochowa

Aleksandra Szczepanek

tel. 726 155 711
aleksandra.centrumnieruchomosci@gmail.com

Katarzyna Stypka

tel. 570 858 234
kasia.centrumnieruchomosci@gmail.com